Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pengenalan profilpengalaman  staf galeri hubungi kami

 

TRADISI ANGGUN SDN BHD (TASB)

  Tradisi Anggun Sdn Bhd (TASB) diperbadankan pada 4 Disember 1995 dan merupakan sebuah syarikat kontraktor pembekal ynag berdaftar dengan Kementerian Kewangan (PKK) dan TASB adalah syarikat milik 100% bumiputera Orang Asli dan beroperasi di seluruh negeri Perak.

 Berpusat di Bandar Ipoh Raya, Ipoh, Perak TASB beroperasi dalam beberapa bidang berikut:

  • Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) - kontrak awam

        Kontraktor pembinaan berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor Kelas D (Kepala I,

        Kepala II, Kepala II, Kepala IV, Kepala V)

  • Pusat Khidmat Kontraktor Letrik

        Kontraktor letrik Kelas III Kepala VII dan 16 sub kepala lain

  • Kementerian Kewangan

        Kontraktor pembekalan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam 12 bidang

  • Jabatan Perhutanan Negeri Perak

        Pendaftaran Tukul Besi (TASB 5555)

  TASB mempunyai pelbagai pengalaman dalam kerja-kerja pembekalan dan pembinaan di bawah lesen PKK. TASB juga kini menceburkan diri dalam perusahaan pertanian, yang mana keutamaan diberi kepada sektor penanaman kelapa sawit.

  Pada masa akan datang, TASB bertekad untuk melebarkan sayap operasi ke seluruh negara serta dalam perancangan untuk mempelbagaikan lagi bidang operasi syarikat.

 

menu utamaenglish version